Ceník:

 •  ceny jsou stanoveny vzájemnou dohodou podle náročnosti
 •  vždy záleží na konkrétních požadavcích a typu výsledného dokumentu
 •  cenu naprosto přesně dopředu stanovit nelze, neboť nikdy nevíme, jak často se Vaši předkové stěhovali, v jakém stavu je archivní materiál, jak je obsáhlý atd.
 •  dále záleží na konečné podobě předání výsledků bádání
 •  hodinová sazba bádání v archivech činí 250 Kč/hod a případné jízdné
 •  vyhledání pouze matričního záznamu činí 100 Kč
 •  v případě zájmu mě kontaktujte a na základě Vašich požadavků stanovím přibližnou cenu

Orientační cena základního vývodu 16 předků od 4000 Kč, který obsahuje následující:

 •  kopii originálního nalezeného matričního zápisu
 •  přepis nalezeného matričního zápisu
 •  vysvětlení neznámých slov
 •  GEDCOM soubor, který je možné dále upravovat v genealogických programech
 •  grafický výstup ve formátu JPG a PDF

 

Price list:

 •  prices to be determined individually
 •  archive research is charged 250 Kč per hour
 •  individual parish register record is charged 100 Kč

Indicative price of family tree  of 16 ancestors starts at 4 000 Kč which includes as follows:

 •  copy of original founded parish register record
 •  transcription of founded parish register record
 •  explanation of unknown words
 •  GEDCOM file
 •  graphic output in JPG and PDF format